הערכות שווי של מקרקעין כוללות מגוון של סוגי הערכה. משכך, אתם זקוקים לשמאי מקרקעין מנוסה, העוסק, דרך קבע, בתחום מצומצם של הערכות שווי ובכך מתמקצע בתחום ההערכה לו אתם זקוקים. רק שמאי מקרקעין שמתמקצע בסוג ההערכה שאתם זקוקים לה יעניק את התמורה המלאה ללקוח.

משרדו של עו"ד טובי גרש, שמאי מקרקעין וכלכלן, היינו משרד בוטיק לשמאות מקרקעין אשר פועל ברציפות משנת 1995. כמשרד בוטיק, המשרד פועל בשלושה תחומים מרכזיים היטלי השבחה, התחדשות עירונית, הערכות שווי לחברות ציבוריות. טובי גרש עוסק אף במשא ומתן עבור לקוחות, גישור ויישוב סכסוכים.

 המשרד חרט על דגלו להביא ערך ללקוחות, כל זאת על ידי מקצועיות, סטנדרט גבוה, עמידה בלוחות זמנים ושמירה על סודיות.

 בנוסף להיות טובי גרש שמאי מקרקעין מוסמך, טובי גרש הינו עו"ד וכלכלן, בוגר קורס גישור, בוגר השתלמות בניהול משא ומתן וכן נכלל בעבר ברשימה של 3 שמאי פינוי ובינוי לפי חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו - 2006, שפורסמה על ידי שר המשפטים ושימשה את הוועדה לפינוי בינוי במשרד הבינוי והשיכון בתקופה 20.6.2017 - 21.6.2012. המדובר במאגר של שמאים אשר תפקידם היה לקבוע אם התמורה שמציע היזם לבעלי הזכויות במסגרת עסקת פינוי ובינוי היא כדאית מהבחינה הכלכלית.