התחדשות עירונית ותמ"א 38

על פי משרד השיכון, התחדשות עירונית הינה שם כללי לתהליך בו אזור עירוני מדורדר, מבחינה פיזית, חברתית או אחרת, משתקם וחוזר להיות חלק מרקמה עירונית פעילה.

 המטרה העיקרית של פרויקט ההתחדשות העירונית היא תוספת בנייה באזורים מבונים. 

לפי ההערכות, לגבי מרבית המבנים שנבנו בישראל עד שנת 1980 עולה החשש שבהתרחש רעידת אדמה חזקה בישראל, יגרום הדבר להתמוטטות מבנים רבים ולאלפי הרוגים. עלות חיזוק המבנים והתאמתם לתקן גבוהה יחסית, ונדרש מנגנון למימון העבודות. מטרתה של תמ"א 38 היא להעניק תמריץ כלכלי לחיזוק מבנים, על ידי הענקת זכויות בנייה מוגדלות וכן קיצור ההליכים הבירוקרטיים לקבלת היתר בנייה ובכך לעודד בעלי בתים לחזק את המבנים שבבעלותם.


טובי גרש נכלל ברשימה הכוללת 3 שמאי פינוי ובינוי לפי חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו – 2006 (הידוע גם כחוק הדייר הסרבן), רשימה שפורסמה על ידי שר המשפטים, רשימה של משרד השיכון למימוש "חוק הדייר הסרבן".


במסגרת מינוי זה טובי גרש ממונה על ידי המפקחים על רישום מקרקעין בלשכות רישום מקרקעין ועל ידי הועדה להתחדשות עירונית במשרד השיכון לבדיקת שווי דירות קיימות לפני ביצוע פרויקט התחדשות עירונית ולאחריו, לרבות הערכת שווי התמורות הניתנות לבעלי הדירות במסגרת הפרויקט ותוספת או ירידת הערך לדירות הקיימות כתוצאה ממימוש הפרויקט, על מנת לקבל החלטה בדבר אישור פרויקט התחדשות עירונית או לא.


בנוסף, המשרד מלווה מתחמי פינוי בינוי, לרבות קביעת מפתח ציפוף (מספר יחידות), בדיקת כדאיות כלכלית של הפרויקט, ליווי בתכנון, הגשת טבלאות הקצאה ואיזון, קביעת תמהיל הדירות, קביעת שלביות ביצוע הפרויקט וליווי בהיטל ההשבחה.


בין השאר, המשרד שותף בתכנון בפרויקטים הבאים:

1. אור יהודה - השוק.

2. באר יעקב - מתחם רמב"ם.

3. בת ים - הרב מימון.

4. בת ים - ניצנה.

5. בת ים - כ"ט בנובמבר, פרויקט מזרחי.

6. בת ים - כ"ט בנובמבר, פרויקט מערבי.

7. גבעתיים - הלביא.

8. גדרה - בעלי המלאכה.

9. הרצליה - אבן שפרוט.

10. הרצליה - הרב קוק.

11. הרצליה - לייב יפה

11. חולון - אזור תעשייה קטן.

13. חיפה - מתחם נווה דוד.

14. יבנה - מתחם החרמון.

15. ירושלים - מתחם קלנר.

16. פתח תקווה - יוספסברג (פרויקט חברת נווה).

17. פתח תקווה - יוספסברג (פרויקט חברת אלמוג).

18. ראשון לציון - החייל האלמוני.

19. ראשון לציון - נחלת יהודה.

20. ראשון לציון - סלע.

21. ראשון לציון רמת אליהו (כ- 2,500 פינויים אשר יפונו ל- 4 שכונות בעיר)

22. תל אביב - קהילת קנדה.


בדיקות כדאיות כלכלית שמאית בעסקאות תמ"א 38, הן בתוספת בנייה לקיים והן בהריסה ובנייה חדשה. במסגרת זו, נערכו על ידנו עשרות בדיקות כלכליות שמאיות - דו"ח אפס - לפרויקטים לפי תמ"א 38.


ברי כי הידע שנצבר במשרד, הן בזכות המינוי של טובי גרש לשמאי פינוי ובינוי לפי חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו - 2006 והן לאור המספר הרב של פרויקטים שנבחנו על ידי המשרד מסייע בעריכה של דו"חות ראויים, המבוססים הן על העלויות הייחודיות לפרויקטים בהתחדשות עירונית והן על משך הזמן הצפוי להוציא אל הפועל פרויקטים של התחדשות עירונית.